กิจกรรมการเรียนการสอน

วันอังคารที่ 14 พ.ย. 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

วันอังคารที่ 12 ต.ค. 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

วันอาทิตย์ที่ 10 ต.ค. 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการการเรียนการสอน ของผู้เรียน (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/47566068-e35f-4367-a014-bccc24fca260.mp4 https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/36e104fa-de85-4f92-a5a2-20c94413ad0c.mp4 https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/979676bc-d7b6-4772-bf9e-57063f27f13a.mp4 https://stjbc-pathumthani.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/9ec6f95e-1a88-4734-8bd8-864c5a768137.mp4

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรม Zoom meeting และมีการแนะแนวการศึกษาต่อโดยบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและมหาวิทยาลัยจากจีนร่วมให้ความรู้และแนวทางในการศึกษาต่อในระดับปริญญา