Month: May 2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นายกฤตเมธ จัทสุด ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียนจ่าทหารเรือ ในปีการศึกษา 2564