ขยายการรับสมัครสอบ ONET สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 และ ม.3

ขยายการรับสมัครสอบ ONET สำหรับนักเรียนเทียบเท่า
ป.6 และ ม.3
ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2562