Month: November 2020

กิจกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียน ตามวิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้ชีวิตจริง ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชุมชน คลอง 12 ลำไทร

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียน ตามวิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้ชีวิตจริง ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชุมชน คลอง 12 ลำไทร ได้เยี่ยมชมวัดพระวิสุทธิวงศ์ ตลาดเก่า 100 ปี และสถานีตำรวจเก่าลำไทร โดยมีวิทยากรชุมชน พี่กมล ธุวจิตต์ นำผู้เรียนของศูนย์การเรียนฯ เข้าชมและเรียนรู้ในวันนี้ ณ ชุมชนพระวิสุทธิวงศ์ คลอง 12 

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าแสดงความยินดี ต้อนรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการและผู้บริหาร ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าแสดงความยินดี ต้อนรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดร. นิยม ไผ่โสภา และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดร. กชพรมณีพงษ์ โดยมี นางสาววิสาขา เบ้าทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับมอบกระเช้าแทน ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4