ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าแสดงความยินดี ต้อนรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการและผู้บริหาร ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าแสดงความยินดี ต้อนรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดร. นิยม ไผ่โสภา และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ดร. กชพรมณีพงษ์
โดยมี นางสาววิสาขา เบ้าทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับมอบกระเช้าแทน ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4