ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศให้กับผู้เรียนรอบสมทบ (ผู้เรียนวันอาทิตย์) เวลา 09:00 ถึง 12:00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *