กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ทำการปฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี