ผู้เรียนนำผลงานเพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการทำโครงงาน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้เรียนได้นำผลงานการจัดทำโครงงานมาปรึกษา และนำเสนอความคืบหน้าในการทำโครงงาน เพื่อรับคำแนะนำจากครูที่ปรึกษาและครูในศูนย์การเรียน และนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป