ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดอยุธยา (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *