เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนในศูนย์การเรียน ในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องการตลาดและการสร้างแบนด์ในยุคดิจิทัล และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนนอกเหนือจากหลักสูตร โดยมีนายภาณุศรัณย์ ศรปาลีนันท์ ประธานบริษัท L Cosmetrick CO.,LTD เป็นวิทยากร และมีผอ.ชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้เรียนในเครือ ศูนย์การเรียน ให้การเข้าร่วมเป็นอย่างดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *