วันนี้ (24 ธ.ค. 65) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นำผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริง ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา โดยมีอาจารย์อนุกูล อ่ำอนันต์ และ อาจารย์อัญมณี คงคูณ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันในรายการดังกล่าวด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *