วันที่ 14 ตุลาคม 2564 วันนี้ผู้จัดการศึกษา ผู้บริหารและคณะครู นำผู้เรียนศูนย์การเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 ณ โรงพยาบาลลำลูกกา @ขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และทางโรงพยาบาลลำลูกกา ให้การประสานงานและดูแลผู้เรียนเป็นอย่างดี @ขอบคุณค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *