๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *