วันนี้ (3 มกราคม 2566) นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *