ประกาศหยุดทำการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี 1วันวันที่ 20 มิถุนายน 2564 แต่ยังมีการเรียนนการสอนผ่านโปรแกรมzoom ตามปกติ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *