น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *