ขอแสดงความยินดีกับ 🎉 นายอาสาฬ์ จารุสิงห์ ในโอกาศได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปทุมธานี #ยินดีด้วยค่ะ🎉

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *