กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge สื่อเพื่อการสื่อสาร สุขบัญญัติ 10 ประการ – ออกแบบบอร์ดเกม/การ์ดเกม – ออกแบบนิทานภาพ (ออนไลน์) – คลิป vdo มีของรางวัลมอบให้ ในช่วงที่น้องๆเรียนออนไลน์อยู่บ้าน เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hed.go.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *