แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนเข้าในการทำแฟ้มสะสมผงานและดาวโหลดแบบฟอร์มได้

Topics for this course

4 Lessons

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

แบบฟอร์แฟ้มสะสมผลงาน file pdf สำหรับผู้เรียนที่จะเขียนด้วยลายมือ
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file word (สำหรับผู้เรียนต้องการพิมพ์)
Draft Lesson

ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2922 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11032 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7680 students

Free

Material Includes

  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file words
  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลาน file pdf
  • คริิปวีดีโอการสอนทำแฟ้มสะสมผลงาน

Requirements

  • ผู้เรยนสามารถเข้าใจการทำแฟ้มสะสมผลงานมากขึ้นและสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1