แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนเข้าใจการทำแฟ้มสะสมผลงานมากขึ้น

Topics for this course

3 Lessons

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file pdf (สำหรับผู้เรียนต้องการ)
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file word (สำหรับผู้เรียนต้องการพิมพ์)

ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2915 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10356 students

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Placeholder
Free

Material Includes

  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file words
  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file pdf
  • คริปวีดีโอการทำแฟ้มสะสมผลงาน

Requirements

  • ให้ผู้เรีนเข้าใจการทำแฟ้มสะสมผลงาน

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1