วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1

  • by admin
  • Course level: Intermediate

Description

เข้าใจแรงเสียดทานโมเมนต์ของแรงการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน กฎการอนุรักษ์พลังงาน

การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน การสะท้อนการหักเหและความเข้มของแสง

 

What Will I Learn?

  • เข้าใจแรงเสียดทานโมเมนต์ของแรงการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน กฎการอนุรักษ์พลังงาน
  • การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน การสะท้อนการหักเหและความเข้มของแสง

Topics for this course

1 Lessons

วิชาวิทยาสาสตร์

เอกสารประกอบการเรียน

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

1151 students

0 (0 ratings)

108 Courses

652 students

0 (0 ratings)

143 Courses

533 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน
  • คริปสอน

Requirements

  • ผู้เีรียนเข้าใจแรงเสียดทานโมเมนต์ของแรงการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน กฎการอนุรักษ์พลังงาน
  • การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน การสะท้อนการหักเหและความเข้มของแสง

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1