วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 อ.ส.สพ.คชพล

  • by admin
  • Course level: Intermediate

Description

เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์  การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ  การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี

 

What Will I Learn?

  • เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์  การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ  การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2556 students

0 (0 ratings)

121 Courses

6746 students

0 (0 ratings)

143 Courses

4920 students

Free

Material Includes

  • 1. หนังสือออนไลน์ (PDF เวอร์ชั่น)
  • 2. หนังสือออนไลน์ (Word เวอร์ชั่น)
  • 3. วีดีโอ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2