วิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ* ม.4 เทอม 2 (64)

Description

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ลำดับชั้นหิน,ทรัพยากรธรณี

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ลำดับชั้นหิน
  • ทรัพยากรธรณี

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 4 ลำดับชั้นหิน
บทที่ 5 ทรัพยากรธรณี

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

15667 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ลำดับชั้นหิน
  • ทรัพยากรธรณี

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 2 (64)