วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น,พฤติกรรมการบริโภค,สถาบันการเงิน,เศรษฐกิจประเทศไทย

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  • พฤติกรรมการบริโภค
  • สถาบันการเงิน
  • เศรษฐกิจประเทศไทย

Topics for this course

4 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พฤติกรรมการบริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สถาบันการเงิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เศรษฐกิจประเทศไทย

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7760 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  • พฤติกรรมการบริโภค
  • สถาบันการเงิน
  • เศรษฐกิจประเทศไทย

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.1 เทอม 2 (64)