วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เทอม 1 (64)

Description

วิชา สังคมศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง สถาบันทางสังคม,วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย,การออมและการลงทุน

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง สถาบันทางสังคม
  • วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
  • การออมและการลงทุน

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 สถาบันทางสังคม
บทที่ 2 วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
บทที่ 3 การออมและการลงทุน

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8476 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง สถาบันทางสังคม
  • วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
  • การออมและการลงทุน

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.2 เทอม 1 (64)