วิชา ศิลปะ/ทัศน์ศิลป์ ม.1 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาศิลปะ/ทัศน์ศิลป์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี,หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ,งานปั้นและงานสื่อผสม

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี
  • หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ
  • งานปั้นและงานสื่อผสม

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี
บทที่ 5 หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ
บทที่ 6 งานปั้นและงานสื่อผสม

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7680 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี
  • หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ
  • งานปั้นและงานสื่อผสม

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.1 เทอม 2 (64)