วิชา ภาษาไทย ม.2 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาภาษาไทย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง พัฒนาทักษะสื่อสาร,การอ่าน,การฟังและการดู,การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง พัฒนาทักษะสื่อสาร
  • การอ่าน
  • การฟังและการดู
  • การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

พัฒนาทักษะสื่อสาร

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8476 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง พัฒนาทักษะสื่อสาร
  • การอ่าน
  • การฟังและการดู
  • การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.2 เทอม 2 (64)