วิชา ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาภาษาไทย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน,การอ่านออกเสียง,การพัฒนาทักษะการอ่าน,การอ่านในชีวิตประจำวัน

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน
  • การอ่านออกเสียง
  • การพัฒนาทักษะการอ่าน
  • การอ่านในชีวิตประจำวัน

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

การพัฒนาการอ่าน

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7610 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน
  • การอ่านออกเสียง
  • การพัฒนาทักษะการอ่าน
  • การอ่านในชีวิตประจำวัน

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.1 เทอม 2 (64)