วิชา ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 1 (64)

Description

วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง we-question

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง we-question

Topics for this course

4 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

we-question
คลิปที่ 15:32
คลิปที่ 213:32
คลิปที่ 35:32

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

14411 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง we-question

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.2 เทอม 1 (64)