วิชา ภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 2 (64)

Description

วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง Present simple tense , Present continuous tense

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง Present simple tense
  • Present continuous tense

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 Present simple tense , Present continuous tense

About the instructor

0 (0 ratings)

10 Courses

47 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง Present simple tense
  • Present continuous tense

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.1 เทอม 2 (64)