วิชา ประวัติศาสตร์ ม.4 เทอม 1 (64)

Description

วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ , ยุคหินเก่า,ยุคหินใหม่,ยุคหินกลาง, ยุคโลหะ และสมัยประวัติศาสตร์

What Will I Learn?

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ ยุคหินเก่า
 • ยุคหินใหม่
 • ยุคหินกลาง
 • ยุคโลหะ
 • สมัยประวัติศาสตร์ 

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

ประวัติศาสตร์ ม.4 เทอม 1

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

 • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ ​ยุคหินเก่า
 • ยุคหินใหม่
 • ยุคหินกลาง
 • ยุคโลหะ
 • สมัยประวัติศาสตร

Target Audience

 • ผู้เรียนชั้น ม.4 เทอม 1 (64)