วิชา ประวัติศาสตร์ ม.1 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การตั้งหลักแหล่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์,การตั้งถิ่นฐานสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย,อิทธิพลของอารยธรรมโบราณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย,การตั้งถิ่นฐานก่อนอาณาจักรสุโขทัย,การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย,พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย,ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม,การเสื่อมของอาณาจักร

What Will I Learn?

 • วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การตั้งหลักแหล่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์
 • การตั้งถิ่นฐานสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย
 • อิทธิพลของอารยธรรมโบราณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย
 • การตั้งถิ่นฐานก่อนอาณาจักรสุโขทัย
 • การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
 • พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
 • ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
 • การเสื่อมของอาณาจักร

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 3 ความเป็นมาและการตั้งหลักแหล่งในดินแดนประเทศไทย
บทที่ 4 อาณาจักรสุโขทัย

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7610 students

Free

Material Includes

 • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

 • วิชาประวัติศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การตั้งหลักแหล่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์
 • การตั้งถิ่นฐานสมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย
 • อิทธิพลของอารยธรรมโบราณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย
 • การตั้งถิ่นฐานก่อนอาณาจักรสุโขทัย
 • การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
 • พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
 • ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
 • การเสื่อมของอาณาจักร

Target Audience

 • ผู้เรียนชั้น ม.1 เทอม 2 (64)