วิชา ทัศนศิลป์ ม.1 เทอม 1 (64)

Description

วิชา ทัศนศิลป์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์,ทัศนธาตุ,การออกแบบงานทัศนศิลป์

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์
  • ทัศนธาตุ
  • การออกแบบงานทัศนศิลป์

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์
บทที่ 2 ทัศนธาตุ
บทที่ 3 การออกแบบงานทัศนศิลป์

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์
  • ทัศนธาตุ
  • การออกแบบงานทัศนศิลป์

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.1 เทอม 1 (64)