วิชา คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (64)

Description

วิชา คณิตศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง เลขยกกำลัง , จำนวนจริง

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง เลขยกกำลัง
  • จำนวนจริง 

Topics for this course

5 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 เลขยกกำลัง
บทที่ 2 จำนวนจริง
คลิปที่ 11:38:38
คลิปที่ 229:52
คลิปที่ 311:57

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8141 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง เลขยกกำลัง
  • จำนวนจริง 

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.2 เทอม 1 (64)