วิชา การงานอาชีพ ม.4 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาการงานอาชีพ ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง งานดอกไม้สดของไทย,การดำเนินการทางธุรกิจ,เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่อง งานดอกไม้สดของไทย,การดำเนินการทางธุรกิจ,เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 5 เรื่อง งานดอกไม้สดของไทย
บทที่ 6 เรื่อง การดำเนินการทางธุรกิจ
บทที่ 7 เรื่อง เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7375 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่อง งานดอกไม้สดของไทย,การดำเนินการทางธุรกิจ,เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.4 เทอม 2 (64)