วิชา การงานอาชีพ ม.2 เทอม 1 (64)

Description

วิชา การงานอาชีพ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง งานธุรกิจ (การติดต่อสื่อสาร) , องค์ประกอบในการติดต่อสื่อสาร , รูปแบบการติดต่อสื่อสาร

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง งานธุรกิจ (การติดต่อสื่อสาร)
  • องค์ประกอบในการติดต่อสื่อสาร
  • รูปแบบการติดต่อสื่อสาร 

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง งานธุรกิจ (การติดต่อสื่อสาร)
  • องค์ประกอบในการติดต่อสื่อสาร
  • รูปแบบการติดต่อสื่อสาร 

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.2 เทอม 1 (64)