วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 เทอม 1 (64)

Description

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 เทอม 1 เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบและเงื่อนไขปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำมาประยุกต์ใช้

Topics for this course

1 Lessons

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 เทอม 1

เนื้อหา วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 เทอม 1

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

11373 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนชั้น ม.4 เทอม 1

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.4 เทอม 1