วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม1 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง มหัศจรรย์แห่งชีวิต,ค่านิยมที่น่าเป็นห่วง,ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์,สุขภาพกับพันธุกรรม

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่อง มหัศจรรย์แห่งชีวิต,ค่านิยมที่น่าเป็นห่วง,ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์,สุขภาพกับพันธุกรรม

Topics for this course

4 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องมหัศจรรย์แห่งชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องวัฒนธรรมไทยกับวัยรุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
หน่วยการเรีนนรู้ที่ 4 เรื่องสุขภาพกับพันธุกรรม

About the instructor

0 (0 ratings)

20 Courses

13821 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่อง มหัศจรรย์แห่งชีวิต,ค่านิยมที่น่าเป็นห่วง,ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์,สุขภาพกับพันธุกรรม

Target Audience

  • ผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่6 เทอม1