วิชาศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

 • by admin
 • Course level: Intermediate

Description

วิชาดนตรี

การขับร้องและการบรรเลงดนตรี

ตัวชี้วัด   

ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง เน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง

สาระการเรียนรู้การขับร้องและบรรเลงดนตรี

 • เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องเดี่ยวและหมู่

เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องเดี่ยว

เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องหมู่

 • เทคนิคและการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง

เทคนิคและการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีเดี่ยว

เทคนิคและการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีรวมวง

สาระสำคัญ

          การขับร้องและการบรรเลงดนตรีโดยใช้เทคนิคการขับร้องและบรรเลงจะทำให้ขับร้องและบรรเลงดนตรีได้อย่างถูกต้องและไพเราะ ผู้ฝังเกิดความชื่นชอบและประทับใจ

What Will I Learn?

 • ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง เน้นเทคนิคการร้อง การเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2929 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11393 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7803 students

Free

Material Includes

 • เอกสารแระกอบการเรียน

Requirements

 • เรียนรู้การขับร้องและบรรเลงดนตรี
 • • เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องเดี่ยวและหมู่
 • เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องเดี่ยว
 • เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องหมู่
 • • เทคนิคและการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีเดี่ยวและรวมวง
 • เทคนิคและการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีเดี่ยว
 • เทคนิคและการแสดงออกในการบรรเลงดนตรีรวมวง

Target Audience

 • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2