วิชาศิลปะ/ทัศนศิลป์ ชั้นมใัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม1 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง ศัพท์ทางทัศนศิลป์ที่ใช้ในการบรรยายผล,กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์,การออกแบบงานศิลปะ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง ศัพท์ทางทัศนศิลป์ที่ใช้ในการบรรยายผล,กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์,การออกแบบงานศิลปะ

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารใช้ประกอบการเรียนเรื่อง ทัศนศิลป์
แบบฝึกหัด,ใบงาน

About the instructor

0 (0 ratings)

20 Courses

13716 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน
  • - แบบฝึกหัด/ใบงาน

Requirements

  • ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง ศัพท์ทางทัศนศิลป์ที่ใช้ในการบรรยายผล,กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์,การออกแบบงานศิลปะ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น มธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม1