วิชาภาษาไทย ม.3 เทอม 1 (AF66)

Description

วิชาภาษาไทยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม

What Will I Learn?

  • วิชาภาษาไทยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม 

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

วรรณคดีและวรรณกรรม การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม 

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8141 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • วิชาภาษาไทยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม 

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับชั้น ม.3 เทอม 1 (AF66)