วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่2 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง พระบรมราโชวาท,อิศรญาณภาษิต,บทพากย์เอราวัณ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่อง พระบรมราโชวาท,อิศรญาณภาษิต,บทพากย์เอราวัณ

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พระบรมราโชวาท,อิศรญาณภาษิต,บทพากย์เอราวัณ

About the instructor

0 (0 ratings)

20 Courses

13877 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเรียนเรื่อง พระบรมราโชวาท,อิศรญาณภาษิต,บทพากย์เอราวัณ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม2