ข้อสอบปลายภาค ม.6 เทอม1 (ชุด2 ปี 64 หน้าที่พลเมือง)

Topics for this course

ข้อสอบปลายภาค ม.6 เทอม1 (ชุด2 ปี 64 หน้าที่พลเมือง)

ข้อสอบปลายภาค วิชาการงานอาชีพ
ข้อสอบปลายภาค วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบปลายภาค วิชาภาษาไทย
ข้อสอบปลายภาค วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบปลายภาค วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อสอบปลายภาค วิชาศิลปะ
ข้อสอบปลายภาค วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หน้าที่พลเมือง)
ข้อสอบปลายภาค วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

10356 students

Free