การฝึกอาชีพช่างเสริมสวย (การเกล้าผม)

  • by admin
  • Course level: All Levels

What Will I Learn?

  • 1. ได้ประสบการณ์การทํางาน
  • 2. รู้จักการทํางานอาชีพเสริมสวย
  • 3. มองเห็นช่องทางประกอบอาชีพ
  • 4. ได้นําความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการประกอบอาชีพ

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2915 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10358 students

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • วีดีโอ

Requirements

  • 1. สนใจการเรียนรู้การฝึกอาชีพเสริมสวย
  • 2. มีใจรักงานบริการ

Target Audience

  • ทุกระดับชั้น