2 กันยายน.2563: กิจกรรม พบที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอแนวคิดการทำโครงงานอาชีพ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน.2563 ณ. ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ทางศูนย์การเรียนฯ ได้จัดกิจกรรม พบที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอแนวคิดการทำโครงงานอาชีพ ลงมือฝึกอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น ร่วมกันบูรณาการกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือทำ เพื่อกลั่นกรองออกมาเป็นความรู้ และนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน