ศูนย์การเรียนฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลลำไทรในการประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม การคัดแยกขยะ และกำจัดขยะต้นทาง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลลำไทร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยท่านผู้อำนวยการ น้ำทิพย์ กัณหดิลก ทางศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี โดย ท่านผู้อำนวยการ ชวดล ชัยวรวัช บริการด้าน สถานที่ให้กับชุมชน(พว.) ในการประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม การคัดแยกขยะ และกำจัดขยะต้นทาง

S__16278039
S__16278043