ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

  • by admin
  • Course level: All Levels

Description

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อร่วมเรียนรู้และรับฟังการถ่ายทอดการบรรยายจากศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก
นอกจากจะเป็นการต้อนรับนักเรียนใหม่สู่สถานศึกษาใหม่แล้ว ยังเป็นการทำความรู้จัก และแนะนำการเตรียม
ความพร้อมในการเป็นนักเรียนใหม่ อีกด้วย

What Will I Learn?

  • 1. แนะนำสถานศึกษา
  • 2. รายละเอียดการเตรียมความพร้อม

Topics for this course

3 Lessons14m 11s

บรรยายการปฐมนิเทศ

บรรยายการปฐมนิเทศ9:47
บรรยายการปฐมนิเทศ (ต่อ)4:36
คลิปแนะนำศูนย์การเรียนฯและสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ4:45

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2915 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10358 students

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • วิดีโอ

Target Audience

  • ทุกระดับชั้น