แฟ้มสะสมผลงาน ม.7 เทอม 2 (64)

Description

ผู้เรียนเรียนรู้การทำผลงานและนำเสนอผลงานของงตนเอง

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสารมารถทำผลงานและสามารถนำเสนอผลงานของงตนเองได้

Topics for this course

4 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน ศิลปะ

บทที่ 1 ศิลปะ ม.7 เทอม 1
บทที่ 2 ศิลปะ ม.7 เทอม 2

แบบฟอร์ม /ใบงาน

คลิปการสอนวิชา ศิลปะ

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • - คลิปการสอน
  • - ใบความรู้
  • - ไฟล์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแฟ้ม

Target Audience

  • มัธยมศึกษาปีที่ 7 ท 2