แบบฟอร์ม LC , แฟ้มบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (SUP67)

Description

แบบฟอร์ม LC , แฟ้มบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ผู้เรียนจะต้องทำสองเล่มให้แล้วเสร็จก่อนสอบปลายภาคในแต่ละเทอม  (งานเทอมปัจจุบัน ใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2567 เป็นต้นไปนะคะ)

What Will I Learn?

  • แบบฟอร์ม LC , แฟ้มบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (SUP67)

Topics for this course

3 Lessons

LC

LC , โครงงาน-กิจกรรม
คลิปวิดีโอการสอนทำ LC31:54

แฟ้มบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

15553 students

Free

Material Includes

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

Requirements

  • แบบฟอร์ม LC , แฟ้มบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (SUP67)

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย