แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนดาวโหลดแบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน และสามารถทำแฟ้มสะสมผลงานได้

Topics for this course

3 Lessons

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file word (สำหรับผู้เรียนต้องการพิมพ์)
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file pdf (สำหรับผู้เรียนต้องการเขียนด้วยลายมือ)

ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

1151 students

0 (0 ratings)

108 Courses

651 students

0 (0 ratings)

143 Courses

524 students

Free

Material Includes

  • แบบฟอร์แฟ้มสะสมผลงาน file words
  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file pdf
  • คริป วีดีโอ การทำแฟ้มสะสมผงาน

Requirements

  • สามารถทำแฟ้มสะสมผลงานได้

Target Audience

  • สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1